Kriterier vid adoption av katt :

  • Potentiella ägares bostad bör vara minst 60kvm för att tillfredsställa kattens behov. Är bostadens balkong belägen fem meter ovanför marken ska balkongen vara innätad alternativt inglasad enligt jordbruksverkets föreskrifter.
  • Potentiella ägares bostad måste införskaffa ett klösträd med en höjd på minst 160 cm för att tillfredsställa kattens behov.
  • Man får inte ha katten ensam i en lägenhet hela dagar. Dessa regler går ej att ändra på.
  • Gravida kvinnor eller familjer med småbarn under 5 år kan ej adoptera en katt utan får vänta tills dess att barnet blivit äldre.
  • Potentiella ägares bostad måste ha möjlighet att erbjuda utförning av dom praktiska sysslor som dagligen krävs för kattens välbefinnande; utfodring, rensning av toalådan, kloklippning, borstning, etc. Potentiella ägare ska även ha möjlighet att kunna transportera katten till/från veterinär vid behov.
  • Vid adoption av kattungar förbinder man sig till att kastrera katten i samråd med veterinär enligt teckning av kontrakt, innan katten blivit könsmogen. Detta ska sedan redovisas till oss.
  • Om man har katt sedan tidigare bör den vara ID-märkt, kastrerad och vaccinerad.
  • Vid adoption av katt krävs giltig legitimation.
  • Vid teckning av kontrakt tas en kopia på ens hyreskontrakt med. Katthemmet har rätt att neka placering av katt hos en familj som hyr i andra- eller tredjehand pga. osäkerheten gällande kattens framtid. Vid hyreskontrakt där husdjur ej är tillåtna nekas adoption.
  • Vid adoption av katt från Fisksätra Katthem förbinder man sig till att återlämna adopterad katt vid omständigheter som gör att man inte längre kan ta hand om katten. Adoptionskostnaden betalas ej tillbaka av katthemmet och ägaren betalar ej en omplaceringsavgift.