Katthemmets insatser

Det viktigaste för oss är katternas välmående.
Både på psykiska och fysiska plan.

För att tillgodose katternas behov på bästa möjliga sätt har vi investerat i rymliga lokaler med inredning som inspirerats av en simpel hemmamiljö där katterna får springa löst dygnet runt. Det finns gott om klösträd och möbler som katterna kan ställa sig tillrätta i när det behagas, och även stora fönster som öppnas varje dag för katterna som roas av den friska luften och alla kvittrande fåglar. Vi tror starkt på att dessa tillgångar skapar en trygg och stimulerande miljö för katterna där varje individ får utvecklas i sin egen takt utan att känna sig påfrestad, både i relation till sig själv och på den sociala nivån med människor och andra katter.

Innan en katt flyttar in till katthemmet så spenderar den en period på vår karantän. Perioden skiftar från individ till individ beroende på hur allmäntillståndet ser ut hos katten. Till exempel så spenderar en skygg, okastrerad och ovaccinerad hittekatt längre tid på karantänen än vad en social, nyopererad omplaceringskatt gör. På karantänen vistas katter som nyligen behövt söka veterinärvård och/eller som behöver uppsöka veterinärvård inom snar framtid.

Katterna flyttar ner till katthemmet från karantänen och är redo för adoption först när katten är kastrerad, fullt vaccinerad, id-märkt och behandlad mot eventuell sjukdom samt avmaskad. Den genomsnittliga kostnaden (priserna varierar beroende på klinik) för dessa åtgärder på klinik är:
  • Vaccinering - ca 300kr per vaccination
  • Kastrering av hankatt - ca 600kr
  • Kastrering av honkatt - ca 1200kr
  • ID-märkning - ca 300kr

För att hålla koll på katternas hälsa och välmående besiktas katterna på plats en gång i månaden. Besiktningen görs av Guldveterinären Eva Molin och gäller både katterna i karantän och på katthemmet. Under dessa besiktningar får katterna en rutinkontroll på allmäntillståndet och vid behov även andra nödvändiga behandlingar som inte alltid kräver en veterinärklinik, t.ex. rakning (pälsvård) och id-märkning.