Ungdomsverksamheten

Vi tycker det är viktigt att erbjuda engagerade ungdomar en möjlighet till att lära sig om djurvård och omsorg i en trygg och rolig miljö. År 2005 startade vi en ungdomsverksamhet i samarbete med Nacka kommun där Fisksätra Katthem erbjuder praktikplatser till ungdomar mellan åldrarna 14-19. Vårt mål är att sprida kunskap om katter och deras status i samhället genom att erbjuda en betydelsefull och lärorik arbetsplats. Utöver praktikplatser finns även möjligheten att hjälpa till som volontär på helger och skollov!

 

Vid önskemål av praktikplats måste en vårdnadshavare medfölja vid första besöket om du är under 18 år.

Fisksätra Katthems ungdomsgrupp år 2016.